Ontwikkelen

Het onderwijs is volop in ontwikkeling. In onze regio zijn er ontwikkelgroepen op verschillende niveaus en in diverse samenstellingen.

 

RAL/RAP-aanvragen

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) waarmee meer dan 60 regio's in 2019 zijn gestart.

In onze regio werken we samen in de volgende RAL/RAP-projecten:

  • Regionale aanpak lerarentekort Arnhem - Renkum (PO);
  • LeraarInNijmegen (PO/VO); 
  • RTC Gelderland-Utrecht (PO);
  • RAL Zuid (PO);
  • Maas en Waal (PO);
  • VO Achterhoek (VO);
  • Orion (VO);
  • Noord-Oost Brabant (VO).

Meer informatie lees je hier.

 

NIVO

Het Nijmeegs Inspiratiecentrum Vakdidactisch Onderzoek (NIVO) is een initiatief van de Radboud Docentenacademie en HAN Academie Educatie. Het NIVO zoekt nadrukkelijk de samenwerking  met andere onderzoeksinstellingen en scholen om het vakdidactisch onderzoek in de regio Nijmegen te bundelen. 

Meer informatie lees je hier.

 

SPRONG-educatief

Met dit programma zetten het NRO en Regieorgaan SIA in op een structurele verbinding van regionale en nationale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgerichte onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs, en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek.

SPRONG Educatief verbindt bestaande regionale samenwerkingsverbanden van leraren(opleiders) en lectoren/onderzoekers, met een bestaand landelijk samenwerkingsverband van lectoren op één thema.

In onze regio werken we samen in de volgende projecten:

  • iXpact, gepresonaliseert leren met en over ict
  • Leren en Ontwikkelen voor Toekomstgericht Onderwijs (Sprong Voorwaarts)

 

Designteams & Leerlabs

In Designteams en Leerlabs werken onderwijsprofessionals vanuit verschillende organisaties samen aan ontwikkeling en praktijkonderzoek rond voor het onderwijs relevante thema's.

 

 

Stuur ons een bericht en/of schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief:

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van jouw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij functionele en analytische cookies. Wil je meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie