Thema's

We hebben een aantal ontwikkelthema's opgepakt waarbij we regionale samenwerking als meerwaarde zien. Hiervoor zijn/worden innovatienetwerken opgezet. 

 

Flexibilisering en maatwerk als sleutel in de aanpak van het lerarentekort

Wat is er in het flexibiliseren en bieden van maatwerk in de lerarenopleidingen en op scholen nodig om te zorgen voor voldoende, diverse onderwijsprofessionals in de toekomst? Wat vraagt dat van de wijze waarop en waartoe we opleiden en professionaliseren? Wat vraagt dat van de samenwerking tussen lerarenopleidingen? Wat vraagt de toekomst aan het anders organiseren van onderwijs met ook andere type onderwijsprofessionals en de opleidingsroutes daarnaartoe?
Lees verder

Onderwijsinnovatie met behulp van digitalisering

Hoe kan (onderzoek naar) digitalisering ons onderwijs en organisaties innoveren? Welke mogelijkheden kunnen we samen benutten in onderzoek, onderwijs en professionalisering?
Lees verder


Samen werken aan goede begeleiding en behoud van startende leraren.

Hoe dragen we zorg voor de inductiefase van beginnende leraren om hen de begeleiding te kunnen bieden die nodig is, hen door te kunnen laten ontwikkelen en te behouden voor het onderwijs?
Lees verder

Slim regionaal organiseren

Hoe kunnen we de regionale samenwerking slim organiseren zonder teveel bestuurlijke drukte, extra overlegmomenten en complexiteit te creëren? Op welke wijze komen we tot een gezamenlijke regionale onderwijsagenda?
Waar liggen kansen voor samenwerking met bedrijfsleven en gemeenten? 
Lees verder

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.