Gesprekstool Nederlands

Gesprekstool Nederlands

 

Een structurele dialoog over vakdidactische inzichten die tijdens de opleiding aan bod komen, en de toepassing
ervan in de praktijk, is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van de vakdidactische bekwaamheid van de
student Nederlands in het tweedegraads gebied (onderbouw van het vo, het vmbo, het mbo). Deze gesprekskaart
is bedoeld als hulpmiddel bij het voeren van deze vakdidactische dialoog. Op verschillende momenten tijdens de
stage, kan de gesprekskaart worden ingezet bij de begeleidingsgesprekken tussen de student en zijn/ haar werkplekbegeleider
en andere opleiders.

 

Vakdidactiek

Stuur ons een bericht en/of schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief:

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van jouw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij functionele en analytische cookies. Wil je meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie