Gesprekstool NaSk

Gesprekstool NaSk

 

Tijdens het plannen en voorbereiden van een les gaat een keuzeproces van start: welke vakdidactische keuzes heb je gemaakt? Welke argumenten liggen hieraan ten grondslag? Welke bronnen heb je geraadpleegd? Tot slot, hoe kijk je terug op dit keuzeproces, wat is de leeropbrengst?
De vakdidactische kaart is een instrument dat studenten en begeleiders handvatten biedt om dit keuze- en leerproces inzichtelijk te maken.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.