RA-ZON
Goed onderwijs

in Zuidoost-Nederland

Genoeg blijvende, blijvend goede onderwijsprofessionals. Dát is de uitdaging waar we voor staan. Of we dat nou onder de term van netwerk, educatieve regio of regionale alliantie doen: scholen, besturen en lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke opdracht rond opleiden & professionaliseren, werven & behoud. Met elkaar zorgen we voor goed onderwijs in de brede regio Zuidoost Nederland.
Deze website maakt, gekoppeld aan de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON), de bestaande regionale onderwijsinfrastructuur zichtbaar: samenwerking wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, expertise wordt gedeeld.  

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.
Scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs door genoeg blijvende, blijvend goede onderwijsprofessionals in de brede regio Zuidoost-Nederland .
Regionale alliantie Zuidoost-Nederland